TEENUSED

MAAMÕÕDUTÖÖD AASTAST 2003

Geodeetiliste alusplaanide koostamine

Trasside ja ehitiste mahamärkimine

Geodeetilised teostusmõõdistused

Katastrimõõdistamine, maakorraldustööd

GPS mõõdistamine

Inventariseerimine

Detailplaneeringud