Geodeetiline mahamärkimine

Pärast projekti valmimist alustatakse objektil ehitustegevust. Selleks, et kõik trassid, rajatised ja ehitised saaksid just sinna, kuhu projekteerija need kavandas, tuleb need loodusesse projekti järgi maha märkida.

Kõige täpsemat tööd nõuab hoone vundamendi mahamärkimine. See tegevus on just väga oluline tiheasustusega aladel, kus on niigi vähe maad ning oluline, et ehitus ei läheks oma tööpiirkonnast välja nn „naabrimehe“ maale.

Loomulikult mängib suurt rolli mahamärkimise juures ka õigete kõrguste paigaldamine objektile, et ikka kanalisatsioon ära voolaks ja majad ning teed saaksid õige kõrguse peale.