Geodeetiline teostusmõõdistus

Teostusmõõdistuse all mõeldakse ehitatud trasside, rajatiste, vundamentide, teede jne ehitusjärgset mõõdistamist, mille käigus saadakse mõõdistatava objekti asukoht ja kõrgus.

Antud mõõdistuse käigus saab ka hinnata, kui täpselt vastab ehitus varem valmistatud projektile. Eriti suur roll teostusmõõdistusel on hoonete ehitusel (vundamendi teostusmõõdistus), kus kõik detailid peavad omavahel kokku sobima ja möödalaskmisi tuleks vältida.

Tuleviku silmas pidades on teostusmõõdistust veel rohkem vaja selleks, et teada, kuhu sai ehitatud just maa-alused kommunikatsioonid.

See aitab hiljem välja selgitada täpse asukoha ja kõrguse, juhul kui peaks tekkima mõni avarii või tehakse antud piirkonnas kaevetöid selleks, et mitte ära lõhkuda olemasolevaid trasse, samuti on teostusmõõdistus heaks aluseks uute projektide koostamisel.