Inventariseerimine

GPK Partnerid OÜ põhiliseks inventariseerimise liigiks on hoonete inventariseerimine.

Hoone inventariseerimise käigus mõõdistatakse vastavalt kliendi vajadusel kas hoone siseruumid või kogu hoone tervikuna. Mõõdistustöö tulemusena valmib plaan, kus on kujutatud ruumid koos mõõtmete ja pindaladega. Lisaks plaanile koostatakse hoone ruumide eksplikatsioon ja vajadusel hoone läbilõige ning vaated. Valmis töö antakse üle paberkandjal ja digitaalsel kujul.

Põhilisteks hoonete inventariseerimiste tellijateks on avalikud asutused (Tartu Ülikool) ministeeriumid, kui ka eraisikud. Tänapäeval pole inventariseerimisjoonised lihtsalt plaanid, mille kaudu ruumide pindalasid arvutada vaid need on ka aluseks projekteerijatele uute ruumide projekteerimisel ning antud plaane saab kasutada ka tänapäevaste nn „tarkade majade“ süsteemide loomisel.

Inventariseerimise liigid:

 • Hoonete inventariseerimine
 • Kalmistute inventariseerimine
 • Liiklusmärkide inventariseerimine
 • Puude-põõsaste inventariseerimine
 • Muud inventariseerimised

Inventariseerimise vajadus

 • hoone registreerimisel Hooneregistris;
 • vanemate ehitiste renoveerimisel;
 • kontrollida hoone vastavust projektile;
 • kui soovite hoonet hallata vastavate haldusprogrammidega, mis nõuavad hoone plaane arvutis:
 • muude objektide haldamiseks.

Hoonete inventariseerimine

 • olemasoleva hoone ja selles paiknevate ruumide mõõdistamine:
 • mõõdistusandmete alusel hoone plaani ja eksplikatsiooni koostamine.

Kalmistute inventariseerimine

 • kaardistamine;
 • andmete (nimed/kuupäevad/asukohad) viimine andmebaasi;
 • andmete sidumine surnuaia plaaniga;
 • olemasolevate inventariseerimisplaanide läbi töötamine.

Liiklusmärkide inventariseerimine

 • kaardistamine;
 • andmete viimine andmebaasi;
 • soovi korral lisame märkide digitaalsed fotod.

Puude-põõsaste inventariseerimine

 • kaardistamine;
 • andmete viimine andmebaasi;
 • soovi korral lisame puude digitaalsed fotod.

Linnupesade inventariseerimine

 • kaardistamine;
 • andmete viimine andmebaasi;
 • soovi korral lisame pesadest digitaalsed fotod.

Muud inventariseerimised

 • kliendile vajalike mõõtmiste teostamine ja andmebaaside koostamine.