Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd:

Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd:

  • Katastriüksuste moodustamine
  • Katastriüksuste liitmine
  • Katastriüksuste jagamine
  • Katastriüksuste ümberkruntimine
  • Katastriüksuste toimikute koostamine
  • Piiripunktide väljamärkimine
  • Piirimärkide taastamine looduses

20.08.2018 hakkas kehtima uus katastriüksuse moodustamise kord

Lähemalt saab lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018011?leiaKehtiv

Loe ka siit: https://www.maaamet.ee/et/uudised/20-augustist-hakkab-kehtima-uus-katastriuksuse-moodustamise-kord